ciašky

Ciašky - identifikačné známky

Označovanie zvierat očkovaných proti besnote

Pod ciaškou rozumieme slovenský názov identifikačných známok používaných na označenie psov a mačiek očkovaných vakcínou proti besnote.

Naše známky sú vyrobené z Al eloxovaného materiálu s hrúbkou 1mm.

Cena za 1 kus je 0,49 Eur. Zľava pri očkovaní vakcínou EURICAN LR a pri vyznačení loga “EURICAN LR” na zadnej strane ciašky. V tom prípade poskytujeme produkt iba za 0,29 Eur/ kus.

Zadná strana ciašky môže slúžiť aj ako reklamná plocha pre vašu ordináciu.
Za príplatok 0,06 Eur vám vygravírujeme reklamný text, kde môžeme uviesť aj tieto informácie o vás:

  • adresu ordinácie,
  • otvárancie hodiny,
  • špecializáciu.

Ak máte o naše známky záujem, stačí vyplniť nasledujúcu objednávku a poslať ju na našu adresu.

objednávka ciaškok

Cena: 0,49 Eur/ks